Správičky a články    

Stavebné sporenie v roku 2013 s vyššou štátnou prémiou


Stavebné sporenie a štátna prémia 2013Stavebné sporenie v roku 2013 s vyššou štátnou prémiou

V roku 2013 bude štátna prémia na stavebnom sporení o 1,5 % vyššia ako bola v roku 2012, jej maximálna hodnota 66,39 € sa však nemení. Kým v roku 2012 bola štátna prémia vo výške 10 % zo sumy vkladov na účet stavebného sporenia realizovaných v priebehu roka, v roku 2013 bude vo výške 11,5 % z ročných vkladov. Štátnu prémiu môže získať stavebný sporiteľ, ktorý je buď fyzická osoba alebo spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB). Nárok na štátnu prémiu pre stavebného sporiteľa uplatňuje voči štátnemu rozpočtu stavebná sporiteľňa. Pokiaľ chce sporiteľ získať celú štátnu prémiu, musí v roku 2013 na účet stavebného sporenia vložiť minimálne 577,30 € (pre porovnanie - v roku 2012 musel stavebný sporiteľ pre získanie maximálnej štátnej prémie vložiť na účet stavebného sporenia o 86,60 € viac, t.j. 663,90 €).

Štátna prémia sa poskytuje každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak má stavebný sporiteľ uzatvorených viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne na tú zmluvu, o ktorej to písomne vyhlási, pričom toto vyhlásenie môže byť zmenené v zmluve o stavebnom sporení v priebehu kalendárneho roka len raz. Po šiestich rokoch sporenia možno nasporené peniaze využiť na akýkoľvek účet (za predpokladu, že si sporiteľ nevezme stavebný úver). Štátna prémia sporiteľovi po 6 rokoch sporenia ostáva. Na účte stavebného sporenia sa štátna prémia úročí rovnakou úrokovou sadzbou ako vklady sporiteľa.

Tip na porovnanieUzatvorte najvýhodnejšie stavebné sporenie online hneď teraz

02. 01. 2013 -

> Potrebujete pomôcť?

0948 090 040
 0948 090 050
 Bežný hovor do siete O2

> Pridajte sa k nám na Facebook

> Sledujte nás na Google+

•Profilovacie informácie•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 5.40 MB
Application afterInitialise: 0.193 seconds, 8.89 MB
Application afterRoute: 0.210 seconds, 9.64 MB
Application afterDispatch: 0.386 seconds, 10.50 MB
Application afterRender: 0.508 seconds, 11.68 MB

•Využitie pamäte•

12303104

•30 zalogovaných dotazov•

 1. SELECT *
    FROM pozickar_session
    WHERE session_id = '8bb1e1fd27d8f4df8099d2160a167acd'
 2. DELETE
    FROM pozickar_session
    WHERE ( time < '1414093096' )
 3. SELECT *
    FROM pozickar_session
    WHERE session_id = '8bb1e1fd27d8f4df8099d2160a167acd'
 4. INSERT INTO `pozickar_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '8bb1e1fd27d8f4df8099d2160a167acd','1414093996','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM pozickar_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM pozickar_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM pozickar_menu AS m
    LEFT JOIN pozickar_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT `option`, VIEW, subtyp, akcia
    FROM pozickar_seo_params a JOIN pozickar_seo_links b
    ON a.id_seo_main=b.id_seo_main
    AND b.link='spravy/statna-premia-stavebne-sporenie-2013/'
    LIMIT 1
 9. SELECT maska
    FROM pozickar_viaco_kategorie
    WHERE option_name='com_statna-premia-stavebne-sporenie-2013'
 10. SELECT id
    FROM pozickar_spravy
    WHERE skratka='statna-premia-stavebne-sporenie-2013'
 11. SELECT template
    FROM pozickar_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT a.*, b.value AS autor
    FROM pozickar_spravy a  JOIN pozickar_spravy_autor b
    ON a.id_spravy_autor=b.id 
    WHERE a.id=202
 13. SELECT kategorie AS maska
    FROM pozickar_spravy
    WHERE id='202'
 14. SELECT id, nazov, logo, intro, publikovane
    FROM pozickar_spravy
    WHERE  1
    AND id<>'202'
    AND  publikovane<now()
    AND povolene<>0
    AND kategorie&56<>0 
    ORDER BY publikovane DESC
    LIMIT 3
 15. SELECT nazov
    FROM pozickar_spravy
    WHERE id=202
 16. SELECT skratka
    FROM pozickar_viaco
    WHERE id=152
 17. SELECT skratka
    FROM pozickar_viaco
    WHERE id=200
 18. SELECT skratka
    FROM pozickar_viaco
    WHERE id=197
 19. SELECT skratka
    FROM pozickar_spravy
    WHERE id='152'
 20. SELECT skratka
    FROM pozickar_spravy
    WHERE id='200'
 21. SELECT skratka
    FROM pozickar_spravy
    WHERE id='197'
 22. SELECT case when (kategorie&(16)) OR banka=16 then 1 else 0 end AS display
    FROM pozickar_spravy
    WHERE id=202
 23. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM pozickar_modules AS m
    LEFT JOIN pozickar_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 24. SELECT nazov
    FROM pozickar_spravy
    WHERE id=202
 25. SELECT id, typ, popis
    FROM pozickar_uvery_typ
    ORDER BY gui_order
 26. SELECT id, typ, popis
    FROM pozickar_hypoteky_typ
    ORDER BY id
 27. SELECT id, typ, popis
    FROM pozickar_kreditky_typ
 28. SELECT *
    FROM pozickar_ucty_typ
    ORDER BY id
 29. SELECT id, typ_vkladu AS typ, popis
    FROM pozickar_vklady_typ
 30. SELECT *
    FROM pozickar_stavebne_typ

•Načítané jazykové súbory•

•Nepreložené reťazce diagnostiky•

•Nič•

•Nepreložené reťazce návrhára•

•Nič•